Verschillende toernooi regels

Om een spel goed en eerlijk te laten verlopen, worden regels gehanteerd waaraan alle deelnemers zich moeten houden.

Voor het pokeren zijn er verschillende spelregels bedacht, veelal vanuit de praktijk en vanuit het oogpunt van de spelleiders.

TDA

Bij Texas Hold’em toernooi poker zijn de meest gebruikte regels die van de TDA – Tournament Directors Association. Dit reglement is ontstaan in de USA, geschreven door een organisatie van toernooi directeuren, die het nog steeds bijwerken. Toernooi directeuren zijn de personen die als leider van een georganiseerd poker toernooi Texas Hold’em optreden.

In de praktijk van het leiden van deze pokerwedstrijden hadden zij behoefte aan een regelgevende structuur met als doel het spel eerlijk en correct te laten verlopen. Kenmerkend aan deze regels is dat ze geschreven zijn vanuit de wens van de toernooi directeuren om het toernooi overzichtelijk en vooral hanteerbaar te houden.

Holland Casino

Wereldwijd worden het TDA reglement gezien als de best hanteerbare regels om een toernooi te organiseren en te begeleiden. Daarom ook heeft Holland Casino gekozen voor deze TDA rules, maar heeft deze wel naar hun eigen situatie aangepast.

FIDPA

Een andere grote poker organisatie is de FIDPA – Federation Internationale de Poker Association.

Zij zijn de auteurs en ontwikkelaars van The International Poker Rules. Dit reglement is veel explicieter en uitgebreider. Ze bevatten bijna alle aspecten van het toernooipoker. Een van de initiatiefnemers hiervan is een van de toonaangevende professionele pokerspelers in Nederland, Marcel Luske, bijgenaamd “The Flying Dutchman“. Kenmerkend aan dit reglement is dat het geschreven is vanuit de optiek van de toernooi speler.

Home games

Natuurlijk wordt er ook buiten het casino veel poker gespeeld. Dit noemt men Home Games. Overigens vinden deze home games niet alleen thuis plaats, maar ook bijvoorbeeld in cafes, clubgebouwen, sportkantines, verenigingen en bij bedrijfsuitjes.

De spelleiding hanteert hierbij vaak eigen regels, om ervoor te zorgen dat het toernooi in hun specifieke situatie goed hanteerbaar is.

Eenduidigheid gewenst

Onze verwachting is dat het FIDPA reglement langzaam maar zeker wereldwijd zullen worden gehanteerd voor het toernooipoker. Dit vanwege het feit dat veel van deze regels vanuit de speloptiek van de speler zijn ontstaan. Dat is een ontwikkeling die wij graag ondersteunen.

Er wordt op dit moment hard gewerkt aan een Nederlandse vertaling. Een van de grotere poker organisaties in Nederland, ONKP, overweegt om deze regels voor al haar toernooien te laten gelden.

Vooralsnog hanteren wij de TDA regels, maar ook wij overwegen om over te stappen naar de FIDPA regels.