Poker termen – poker woordenboek

Poker termenPoker termen

In dit artikel geven we uitleg over termen die in het pokerspel worden gebruikt, als een woordenboek voor het pokerspel.

De Dealer

Deze persoon is de spelleider. Hij of zij heeft de leiding aan tafel, deelt de kaarten uit, waakt over de chips en beslist welke speler de hand wint.

Bij officiële toernooien is dit een professionele dealer die zelf niet mee speelt. Bij andere toernooien kan het zijn dat een speler gevraagd wordt om dealer te zijn. In dat geval speelt de dealer zelf ook mee in het poker spel. Ook kan ervoor gekozen worden om de dealer functie te laten rouleren, zodat elke speler om de beurt de dealer is. Hierbij is de dealer de persoon bij wie de dealer button ligt.

De Brush

Deze persoon houdt toezicht over alle tafels die aan het toernooi meedoen. De Brush kan geraadpleegd worden als er op een tafel discussie is over een onderdeel van het spel of wie de hand wint. De beslissing van de Brush is daarbij bindend. Ook houdt de Brush de bezetting van de tafels in de gaten. Doordat spelers uit het spel gaan als hun chips op zijn, komen er vrije plaatsen aan de tafels. Als er genoeg vrije plaatsen, wordt een van de tafels opgeheven en worden de spelers van die tafel verdeeld over de resterende tafels. Om de Brush daarbij te helpen, roept de Dealer “Player out” zodra iemand zijn laatste chips kwijt is, zodat de Brush weet dat er weer een plek aan een tafel vrij is.

Dealer Button

Dit is een grote ronde schijf met de tekst “Dealer” erop. Deze button wordt aan het begin van het spel neergelegd bij de speler rechts van de vaste dealer, of bij de vaste dealer als deze ook meespeelt. Als er geen vaste dealer is, wordt op een andere manier bepaald waar de dealer button komt te liggen. Dit kan bijvoorbeeld door het trekken van de hoogste kaart of door een vooraf door de organisatie bepaalde regel. Na elke gespeelde hand, dus bij elke nieuwe spelronde, wordt de dealer button verplaatst naar de volgende speler, met de wijzers van de klok mee.

Het uitdelen van de kaarten begint bij de 1e speler vanaf de dealer button. Die speler moet de “Small blind” inzetten. De tweede speler vanaf de dealer button moet de “Big blind” inzetten. Hiermee heeft de pot al wat chips om te winnen voordat de spelronde begint. De derde speler vanaf de dealer button begint de eerste spelronde. Volgende spelrondes beginnen bij 1e actieve speler vanaf de button.

Chips

Chips, of Fiches, zijn de eenheden die als inzet in het spel gebruikt worden. Op deze schijfjes staat de waarde in punten. Er wordt dus geen geld op tafel gelegd als inzet, maar chips. Bij toernooien krijgt elke speler een vooraf bepaalde hoeveelheid chips om mee te spelen. Zodra de chips op zijn, ligt de speler uit het toernooi.

Blinds

Aan het begin van elke spel ronde moet een minimale hoeveelheid chips worden ingezet. Dit zijn de blinds, bedoeld om wat chips in de pot te hebben voordat het spel begint. De speler naast de dealer button, met de klok mee gerekend, moet de “small blind” inzetten, dit is de helft van de “big blind”. De speler daarnaast moet de “big blind” inzetten. Hoeveel dit is, staat vermeld op een groot scherm of wordt door de Brush omgeroepen.

De small en big blinds moeten worden ingezet voordat de kaarten worden uitgedeeld. Zodra iedereen 2 kaarten heeft, begint de 1e spelronde bij de 3e speler vanaf de dealer button, dus naast de big blind. De spelers kiezen elk op hun beurt, met de klok mee, of ze meespelen of niet. Wie mee speelt, moet (minimaal) de big blind op tafel leggen. Op dit moment liggen er nog geen kaarten zichtbaar op tafel, vandaar de term “blind”.

Tijdens een toernooi gaan de blinds telkens omhoog, meestal elk kwartier. Als omgeroepen wordt dat de blinds hoger zijn, dan gaat de hogere inzet in bij de eerst volgende keer dat de kaarten gedeeld worden. Dit wordt ook wel de “volgende hand” genoemd.

Ante

Naast de blinds kan een extra inzet gevraagd worden van alle spelers, ongeacht of ze de hand spelen of niet. Met het omhoog gaan van de blinds wordt op een bepaald moment de ante toegevoegd, die daarna eveneens telkens omhoog gaat. De ante zorgt ervoor dat alle spelers elke ronde chips kwijt raken. Hierdoor wordt de druk steeds hoger om mee te spelen, ook met minder goede kaarten. Was het zonder ante nog mogelijk om “gratis” te folden, dus niet de big blind in te hoeven zetten, gaat dit niet meer op zodra de antes in het spel komen. Door de steeds hogere antes vallen spelers sneller af en wordt het toernooi spannender voor wie dan nog in het spel zit.

Fold / Check / Call

Deze termen geven aan welke keuzes de spelers elke beurt kunnen maken.

Fold = stoppen. De speler roept “Fold” en legt zijn/haar kaarten gesloten op tafel over de betting line. De kaarten zijn niet zichtbaar voor de andere spelers. Er hoeven geen chips op tafel gelegd te worden. De Dealer neemt de kaarten in en de speler doet niet meer mee met deze spelronde.

Check = meedoen, geen extra inzet nodig. De speler geeft aan verder te willen spelen. Hiervoor roept de speler “Check” of tikt met de vingers op tafel, wat ook “Check” betekent. Check is alleen van toepassing als de inzet tijdens de spelronde niet is verhoogd, en er dus geen extra chips ingezet hoeven te worden.

Call = meegaan met de extra inzet. De speler geeft aan verder te willen spelen, en dus mee te gaan met de verhoogde inzet. Hiervoor roept de speler “Call” en legt de benodigde extra chips op tafel. De speler moet de inzet van chips aanvullen tot de hoogste inzet in deze spelronde.

Bet / Raise / All-in

Bet = chips inzetten. De speler roept “Bet” gevolgd door het aantal chips waarmee hij/zij wil spelen. Deze chips moeten op tafel gelegd worden. Voor de duidelijkheid moet de inzet worden uitgesproken. De volgende spelers kunnen kiezen of ze mee gaan met deze verhoging (call), uit de spelronde stappen (fold) of de inzet willen verhogen (raise).

Raise = inzet verhogen. Is in deze ronde een bet gedaan, dan kunnen de volgende spelers niet alleen meedoen of stoppen, maar ook de inzet nog verder verhogen. De speler roept “Raise” en de hoeveelheid chips waarmee hij wil spelen. De volgende spelers hebben de keuze om mee gaan met deze verhoging (call), uit de spelronde stappen (fold) of de inzet nog verder te verhogen (re-raise).

All-in = alle chips op tafel. De speler roept “All-in” en schuift al zijn/haar chips op de speeltafel. Als een van de actieve spelers dat wenst, worden de chips geteld en wordt het aantal chips meegedeeld aan de spelers. Net zoals bij een bet of raise hebben de volgende spelers de keuze om mee gaan met deze verhoging (call), uit de spelronde stappen (fold), de inzet nog verder te verhogen (re-raise) of om ook all-in te gaan.

Flop / Turn / River

Deze termen geven het verloop van de spelronde weer. Eerst worden aan elke speler 2 kaarten uitgedeeld, die de andere spelers niet mogen zien. Dan volgt de eerste spelronde, waarbij er nog geen kaarten open op tafel liggen. Deze fase heet “Pre-flop”. Vervolgens worden er 3 kaarten open op tafel gelegd, dit heet de “Flop”. Er volgt weer een spel ronde. Nu wordt er 1 kaart open op tafel gelegd, dit heet de “Turn”. Weer volgt een spelronde. Tot slot wordt de laatste kaart open op tafel gelegd, dit heet de “River”. De laatste spelronde wordt nu gespeeld.

Player out

Zodra een speler al zijn chips kwijt is, ligt deze speler uit het toernooi. Hierdoor is er een plek aan de tafel vrijgekomen. De Brush heeft deze informatie nodig om de bezetting van de tafels op orde te houden. Als er genoeg lege plaatsen zijn, dan wordt een van de tafels opgeheven en worden die spelers op de overige tafels ingedeeld. Om de Brush hierbij te helpen, roept de Dealer “Player out” zodra een speler uit het spel ligt.

Heads-up

Hoe verder het toernooi vordert, hoe minder spelers er nog in het spel zitten. De vrijgekomen plaatsen aan de tafels worden opgevuld door het opheffen van een tafel en die spelers over de resterende tafels te verdelen. Uiteindelijk blijft er 1 tafel over, de finale tafel. Ook daar vallen spelers uit het spel, tot dat er slechts 2 spelers over zijn. Die laatste 2 spelers gaan door tot dat er een winnaar is. Deze fase van het spel heet “Heads-up”.

Show-down

Als alle spelrondes gespeeld zijn, en er zijn nog meerdere spelers in het spel, dan moeten de kaarten van elke speler open op tafel gelegd worden. De Dealer roept hiervoor “Show down”. Nu de kaarten open op tafel liggen, bekijkt de Dealer wie de hoogste combinatie kan maken en dus de winnaar is.

Pot / Side Pot

Spelers zetten chips in, zoals de blinds, ante, bet, raise en all-in. Alle chips die ingezet zijn, vormen de Pot. Dit zijn de chips die de winnaar van de spelronde zal krijgen.

Zodra iemand All-in gaat, is die inzet en de inzet van de spelers die mee gaan (call) het totaal van de hoofd pot. Alle inzet die daarna erbij komt, wordt in een “side pot” verzameld. Als de eerdere all-in speler de ronde wint, dan deelt hij/zij alleen mee in de hoofd pot. De side pot is alleen voor de spelers die daarna de inzet hebben verhoogd. Gaat er nog iemand all-in, dan kan er nog een side pot ontstaan voor de spelers die daarna de inzet weer verhogen.

Split Pot

Aan het eind van een spelronde kan het voorkomen dat meerdere spelers dezelfde winnende combinatie hebben. De pot wordt dan verdeeld onder deze winnaars. Dit wordt “Split Pot” genoemd.