Poker wetgeving – kansspel

Poker werd in Nederland vooral bekend in het begin van deze eeuw, net als in veel andere landen in Europa. De belangstelling voor poker groeide snel. Hierdoor werden steeds meer poker evenementen georganiseerd, zowel toernooien als cash-games. Al snel was poker het favoriete spel op scholen en in de kantine op het werk. De poker rage kwam ook in beeld bij de politiek, die er al snel over ging vergaderen. De discussie ging erover of poker een kansspel is of een behendigheidsspel.

De Hoge Raad heeft uitgesproken dat poker een kansspel is. Het advies van het College Toezicht Kansspelen adviseerde om poker hetzelfde te behandelen als bingo. De minister van justitie nam dit advies in 2007 echter niet over, waardoor poker onder het strenge kansspel regime viel.

Staatsmonopolie

De staat heeft het monopolie op kansspelen en de staat is eigenaar van Holland Casino. Om deze reden is Holland Casino de enige plek waar legaal het pokerspel gespeeld mag worden.

In 2010 stond een organisator van poker toernooien voor de rechter. De uitspraak was dat nooit is bewezen dat poker een kansspel zou zijn, maar dat dit slechts een aanname is omdat sommige andere landen dat vinden. De rechter besliste dat poker geen kansspel is, waarop het OM direct in hoger beroep ging.

Internationaal wordt poker inmiddels gezien als een behendigheidsspel. In Nederland en een aantal andere Europese landen valt het echter nog onder de regeling voor kansspelen.

De adviescommissie kansspelen adviseerde om online poker (via internet) te legaliseren omdat het minder verslaving problemen tot gevolg heeft dan andere kansspelen. Vreemd genoeg gold dit advies niet voor regulier georganiseerde poker evenementen. Daar houdt de staat het monopolie op.

Kansspel of behendigheidsspel

Langzamerhand zijn steeds meer mensen en organisaties van mening dat poker een behendigheidsspel is. Men kan zich bekwamen in het poker spel, waardoor de kans op winnen aanmerkelijk toeneemt. Zoals bij elk kaartspel is vooraf niet duidelijk wat de volgende kaart is, maar dat maakt het nog geen “gokken”. Als dit een motief zou zijn om poker tot kansspel te verklaren, dan zou dat opgaan voor alle kaartspelen, dus ook bridge, klaverjassen, jokeren, pesten, toepen, hartenjagen, ezelen, etc. Alleen al om die reden is het vreemd dat poker afwijkt van andere kaartspelen.

Zoals gezegd kan men zich bekwamen in het poker spel. Denk daarbij aan kansberekening tijdens het spel, inschatten van de win kans van de eigen hand en inschatting van de spelkennis tegenstanders. Aangezien er per speler slechts twee kaarten onbekend zijn, en de rest open op tafel komen, is het mogelijk om in te schatten of andere spelers mogelijk een hogere combinatie kunnen maken of niet. Daarnaast speelt ook een mindgame, het “bluffen”. Spelers laten geen emoties zien, of juist wel om hiermee de tegenstander op het verkeerde been te zetten. Ook dit is een wezenlijk onderdeel van het poker spel, waarin spelers zich kunnen bekwamen.

Duidelijk is dat ervaren spelers gemiddeld aanzienlijk meer win kans hebben dan onervaren spelers. Hiermee valt de motivering om poker als kansspel te zien volledig in duigen.

Het element van beïnvloeden van de tegenstanders geeft vooral een extra spel element bij face-to-face live pokeren. Het is dan ook verwonderlijk dat legalisering zich uitsluitend richt op online poker, waar dit element van mindgame geen rol speelt. Wellicht is er een achterliggende reden waarom live poker niet wordt gerealiseerd, namelijk de bron van inkomsten bij Holland Casino, dus inkomsten voor de staat. Het geld lijkt te winnen van de logica.

Huidige situatie

Op dit moment valt poker nog steeds onder de kansspelen, dus onder het bijbehorende regime.

Live poker is voorbehouden aan Holland Casino. Live poker evenementen buiten Holland Casino zijn illegaal, maar gelukkig zijn er wel uitzonderingen die gedoogd worden.

Wel toegestaan (gedoogd) zijn toernooien waarbij geen geld te verdienen is, zoals deze worden georganiseerd door pokeren.nl en onkp.

Ook is het toegestaan om in besloten kring een poker evenement te organiseren met prijzengeld, mits er geen sprake is van regelmaat en mits het echt om een besloten kring gaat. Denk hierbij aan een bedrijf dat voor haar personeel een poker evenement organiseert, of een groep vrienden die thuis een potje poker speelt.

Wetsvoorstel

Online poker: er komen nieuwe regels voor “kansspelen op afstand”.

Live poker: er komen regels voor het betalen van kansspelbelasting.

Ook in het nieuwe wetsvoorstel blijft poker dus een kansspel. De wijziging betreft het toestaan van poker buiten Holland Casino en daaraan gekoppeld het heffen van kansspelbelasting. Wederom lijkt de overheid te kiezen voor het veiligstellen van een bron van inkomsten. De logica dat poker een behendigheidsspel is, zoals inmiddels internationaal wel is erkend, wordt ook in het nieuwe wetsvoorstel niet overgenomen.